Trassel av garn, Adhd-test

ADHD-test och ADD-test: Har du symtom?

Hej!

Jag heter Jonas Evander och är legitimerad psykolog på Amedo. Vi gör utredningar av ADHD och ADD.

bild på Jonas Evander, legitimerad Psykolog

Introduktion - ASRS

Vuxen-ADHD självrapportskala

ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale) är en självskattningsskala som används inom den svenska vården för att upptäcka symtom på ADHD och ADD hos vuxna. Här kan du göra testet online.

Viktig information innan du tar testet:

Test för ADHD-symtom och ADD-symtom

"Mina kommentarer till frågorna står att läsa i kursiv stil. Dessa är inte en del av det ursprungliga testet. Förklaringarnas syfte är att fördjupa din förståelse för ADHD."

"Jag har anpassat instruktionen och t ex ändrat "kryssa" till "välj det alternativ" för att passa formatet. Frågorna om symtom är inte ändrade."

Besvara frågorna nedan genom att skatta dig själv med hjälp av skalan nedan.

För varje fråga, välj det alternativ som bäst beskriver hur du har känt och betett dig de senaste 6 månaderna.

1. Hur ofta har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift/ett projekt när de mer krävande momenten har avklarats?

"Personer med ADHD-symtom eller ADD-symtom kan ha svårt att göra klart uppgifter när de inte längre känns nya och intressanta."

2. Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation?"

"För den som har ADHD så kan vardagen kännas rörig och kaotisk."

3. Hur ofta har du problem att komma ihåg avtalade möten, t ex läkarbesök, eller åtaganden?

"Detta kan bero på flera skäl t ex dålig tidsuppfattning, bristande planering eller att uppmärksamheten är någon annanstans."

4. Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda?"

"Exempel här är läsning som inte känns intressant och pappersarbete.

5. Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du är tvungen att sitta en längre stund?

"Det kan handla om att pilla i håret, skägget, naglarna, mobilen m.m. Många beskriver att det känns som att det kryper i kroppen."

6. Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång, som om du gick på högvarv?

"Många med ADHD-symtom eller ADD-symtom är ständigt upptagna med att göra något och har svårt för att koppla av."

7. Hur ofta händer det att du gör slarvfel när du arbetar med en tråkig eller svår uppgift?

"Här handlar det om att tappa fokus när en uppgift känns ointressant eller för utmanande."

8. Hur ofta händer det att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller monotont arbete?

"ADHD-symtom kan göra det svårt att hålla fokus när en aktivitet blir för repetitiv."

9. Hur ofta händer det att du har svårt att koncentrera dig på vad folk säger, även när de pratar direkt till dig?

"Personer med koncentrationssvårigheter kan ibland ha svårt att hänga med i konversationer och vet ibland efteråt inte vad som sagts."

10. Hur ofta händer det att du förlägger eller har svårt att hitta saker hemma eller på arbetet?

"Personer med uppmärksamhetssvårigheter lägger ofta ned mycket tid på att leta efter saker."

11. Hur ofta händer det att du distraheras av händelser eller ljud i din omgivning?

"ADHD- eller ADD-symtom kan göra att du distraheras av ljud som kommer utifrån när du är inomhus eller andras samtal."

12. Hur ofta händer det att du lämnar din plats under möten eller i andra situationer där du förväntas sitta kvar?

"För många med ADHD-symtom eller ADD-symtom kan det nästan vara plågsamt att sitta still, speciellt om de behöver lyssna på något som inte är engagerande."

13. Hur ofta händer det att du känner dig rastlös eller har svårt att vara stilla?

"Rastlösheten behöver inte bara vara fysisk utan vara mentalt, t ex att tankarna ständigt snurrar."

14. Hur ofta händer det att du har svårt att gå ner i varv och koppla av när du har en stund över?

"Många med ADHD-symtom har svårt att bara ta det lugnt och slappna av."

15. Hur ofta händer det att du kommer på dig med att prata för mycket i sociala sammanhang?

"Vissa kan känna att de pratar så mycket att andra kan ha svårt att få en syl i vädret."

16. Hur ofta händer det att du avslutar meningar åt dem du talar med, innan de själva hinner avsluta dem?

"Att svara på frågor innan de avslutats är inte ovanligt för personer med denna problematik."

17. Hur ofta händer det att du har svårt att vänta på din tur i situationer då det krävs?

"Det är vanligt att personer med ADHD beskriver sig själva som otåliga."

18. Hur ofta händer det att du avbryter/stör andra när de är upptagna?

"I vissa fall kan folk till och med uppleva personen lägger sig i eller inkräktar."

Vill du göra en utredning online utan väntetid?

Vill göra en ADHD-utredning eller ADD-utredning så är du varmt välkommen till oss på Amedo. Vi erbjuder utredningar utan väntetid med en första kostnadsfri bedömning.

Tolkning

Ouppmärksamhet: 0

Hyperaktivitet/impulsivitet: 0

0-17 poäng på båda skalorna: Det är mindre sannolikt att ADHD föreligger.

17-23 poäng på någon skala: Det är sannolikt att ADHD föreligger.

Mer än 24 poäng på någon skala: Det är mycket sannolikt att ADHD föreligger.

OBS: Diagnos kräver en omfattande utredning leg. psykolog och läkare. Testet är endast en fingervisning.

En hög poäng på ouppmärksamhet och en låg poäng på hyperaktivitet/impulsivitet kan peka på det som tidigare kallades för "ADD" och som idag kallas för "ADHD - Huvudsakligen ouppmärksam form".

Rekommendation: Oavsett vilket resultat du får på testet bör du söka vård om du upplever att du har svårigheter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet.

Vill du lära dig mer om ADHD-symtom och ADD-symtom?

Du kan läsa mer på 1177 och deras sida om ADHD och ADD.

Rättigheter

Det finns ingen copyright på ASRS.